ΣΙΤΙΣΗ από 11-24/3/2020

“Mε απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας, από 11 έως 24 Μαρτίου 2020, ημέρες αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  η ΣΙΤΙΣΗ στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη θα πραγματοποιείται με διανομή σε συσκευασία μιας χρήσεως (πακέτο).

κατά τις συνήθεις ώρες που παρέχονται γεύματα  δηλαδή 12.00 – 16.30  και  17.30 – 21.00

Τόπος διανομής γευμάτων:

– Φοιτητικό Εστιατόριο που λειτουργεί στη Σίνδος εντός του Ιδρύματος και

– Φοιτητικό Εστιατόριο στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση: “Aγίου Σεραφείμ 4 (περιοχή Μπότσαρη)”