Ανακοίνωση για τα μαθήματα Βασ. Αρχές Κλ. Δ., Διατρ. Αντ. Π.Κ.1, Διατρ. Αγωγή

Η έναρξη των παραδόσεων των μαθημάτων:

  1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Θεωρία)
  2. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι (θεωρία και εργαστήριο)
  3. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Θεωρία)

θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.