Ανακοίνωση για το Μάθημα “Αρχές Παρασκευής Τροφίμων (Ε)”

“Αρχές Παρασκευής Τροφίμων ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κατά τη διεξαγωγή του πρώτου θεωρητικού μαθήματος την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 08:30 θα γίνει και η σχετική ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, καθώς και για τα τμήματα στα οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι δηλώσεις των φοιτητών.

Έναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων την Τετάρτη 11 Μαρτίου.