Ανακοίνωση Πρακτ. Ασκησης

Οι Αιτήσεις για Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στα Νοσοκομεία λήγουν σήμερα 26-02-2020 ημέρα Τετάρτη