Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Πρακτ. Ασκ. μεσω ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑτου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ανακοινώνει ότι,παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι τις 5/3/2020των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (https://praktiki.teithe.gr/crm/).Δικαιολογητικά πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, δε θα γίνονται δεκτά.Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) ηλεκτρονικάκαι της ανάρτησης των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφωνστην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα πρέπει οι φοιτητές να προσκομίσουν υπογεγραμμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξηςΠρακτικής στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματοςτους (όχι στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.)