Κινητικότητα ERASMUS – Προκήρυξη Συμπληρωματικών Θέσεων Πρακτικής Άσκησης AFTER PLACEMENT

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκαν 19 συμπληρωματικές θέσεις πρακτικής άσκησης – after placement για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΙΠΑΕ (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/02/2020 προκειμένου να αξιολογηθούν. Τα κριτήρια επιλογής αναγράφονται στην προκήρυξη (βλέπε συνημμένο αρχείο).

Η Ακαδημαϊκή Υπεύθυνος Erasmus του Τμήματος

Καλλιόπη Καραστογιαννίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια