Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος θα γίνει Ενημέρωση  για την Πρακτική Άσκηση του Εαρινού Εξαμήνου 2020.

Όσοι Φοιτητές Ενδιαφέρονται να προσέλθουν