ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

“Παρακαλούνται οι φοιτητές που εγγράφηκαν από μ ε τ ε γ γ ρ α φ ή για το ακαδ.έτος 2019/20 και ενδιαφέρονται για ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ να προσκομίσουν μέχρι τις 31/1/2020 στο γραφείο Σίτισης (ισόγειο ΣΔΟ) ΑΙΤΗΣΗ με τα παρακάτω απαραίτητα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

  1. Έντυπη αίτηση (δίνεται από το γραφείο)
  2.  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής (για αλλοδαπούς φοιτητές)
  3. Βεβαίωση σπουδών από το τμήμα
  4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2018
  5. Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση από δήμο ή κοινότητα, απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, κλπ)
  6. Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή που σπουδάζει (μέχρι το 12ο εξάμηνο φοίτησης)
  7. Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό από Α.Σ.Π.Ε.
  8. ΄Ανεργος γονέας: Bεβαίωση επιδότησης από ΟΑΕΔ
  9. Μέλος οικογένειας που ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ : Πιστοποιητικό από Υγειονομική Επιτροπή
  10. Ορφανοί: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου