Ανακοίνωση για τις Μετεγγραφές

Οι καταθέσεις δικαιολογητικών για τις  μετεγγραφές φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-20 θα γίνουν

από την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και τις ώρες 10.00-12.00.