Δηλωση Μαθηματων Φοιτητων Για Πτυχιο ΠΕ (Δι.Πα.Ε.)

Οι φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση για λήψη πτυχίου (Δι.Πα.Ε.) πρέπει να περάσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος για να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής από

την Πέμπτη 7/11/2019 έως και τη  Δευτέρα 18/11/2019.