Τροποποιητικές Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι τροποποιητικές δηλώσεις μαθημάτων για το Χ.Ε. του ακαδ. έτους 2019-20 του παλαιού προγράμματος σπουδών θα γίνουν από  1/11/20198/11/2019.