Εγγραφή φοιτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΙΠΑΕ πριν την είσοδο τους για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας

Εγγραφή φοιτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΙΠΑΕ πριν την είσοδο τους για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας

οι πρωτοετείς  φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν πρώτα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔΙΠΑΕ στον σύνδεσμο

https://uregister.the.ihu.gr

και μετά να προχωρούν στο αίτημα για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας