ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, Δόμνα

Εξωτερικός Συνεργάτης
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Η Δρ. Δόμνα Ιορδανίδου είναι Χημικός απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτορας του ίδιου πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο Οργανική Χημεία. Το 2016, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ πρακτική, εργάστηκε στην ερευνητική ομάδα του καθηγητή Jean-Luc Reanaud, στο εργαστήριο Μοριακής Χημείας και Θειοοργανικής, στο Πανεπιστήμιο École Nationale Supérieure d’Ingénieurs, στην πόλη Caen της Γαλλίας.

Έχει εργαστεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Συγκεκριμένα, υπήρξε συνεργάτης στο Ελληνικό Κέντρο Μικρών Μορίων που στεγάζεται στον τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του προγράμματος «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος». Ειδικότερα, ασχολήθηκε με το αντικείμενο της Χημικής Βιολογίας με έμφαση στη σύνθεση, στην ανάπτυξη και την ανάλυση νέων μικρών μορίων ως τροποποιητών πρωτεϊνών με σκοπό να χρησιμοποιηθούν αυτά στη μελέτη βιολογικών διεργασιών και στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μέσων. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Μ. Τερζίδη στα πλαίσια συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το παρόν πανεπιστήμιο. Το αντικείμενο της συνεργασίας αυτής είχε ως τίτλο «Φωτοχημεία στο Σκοτάδι: συγκομιδή φωτός από χημικά παραγόμενη Φωταύγεια με στόχο την χημική κατάλυση». Ειδικότερα, ασχολήθηκε με τη μελέτη βιομιμητικών μοντέλων που επιδρούν μέσω του οξειδωτικού στρες σε βιομόρια, και συγκεκριμένα στη σύνθεση και στην ανάλυση βλαβών στις βάσεις του DNA. Παλαιότερα, έχει εργαστεί ως καθηγήτρια χημείας στην ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ σήμερα εργάζεται ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στη διδασκαλία του μαθήματος Εργαστήριο Οργανικής Χημείας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις καταλυτικές οργανικές αντιδράσεις με τη χρήση νανοσωματιδίων του αργύρου (AgNPs) και του χρυσού (AuNPs), αλλά και στις οργανοκαταλυτικές μεθοδολογίες σύνθεσης ετεροκυκλικών μορίων με πιθανή βιολογική δράση. Στα πλαίσια αυτά, μελετήθηκε η κινητική διαφόρων αναγωγικών αντιδράσεων, ενώ αναπτύχθηκαν και νέοι αναγωγικοί δρόμοι σύνθεσης μορίων όπως οι διϋδροκινοξαλιν-2-όνες, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό μόριο-στόχο στις θεραπείες κατά της υπέρτασης ή της φλεγμονής. Επίσης, έχει ασχοληθεί με τη σύνθεση και μελέτη σύμπλοκων ενώσεων των μεταβατικών μετάλλων, τόσο κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών όσο και κατά την παραμονή της στο εργαστήριο Μοριακής Χημείας και Θειοοργανικής, στο Πανεπιστήμιο École Nationale Supérieure d’Ingénieurs, στην πόλη Caen της Γαλλίας. Τέλος, τον τελευταίο καιρό, επικεντρώνεται  σε βιομιμητικές μελέτες πάνω σε βλάβες του DNA που προκαλούνται από αντιδράσεις χημειοφωταύγειας για πιθανή χρήση σε καινοτόμες φωτοδυναμικές θεραπείες.

  |     Linkedin
- Διδακτορικό δίπλωμα, Οργανική Σύνθεση, Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Τομέας Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Πτυχίο Τμήματος Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μετάβαση στο περιεχόμενο