ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αιμιλία

Επίκουρη Καθηγήτρια


Ώρες συνεργασίας με φοιτητές (ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο)

Πέμπτη 10:00-12:00

Αίθουσα Zoom 7 - έπειτα από επικοινωνία μέσω e-mail