Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Εργαστήριο Μικροβιολογίας (Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων)