Εργαστήριο Ανάλυσης Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών (Analysis, Metabolism, Bioinorganic Chemistry and Biology of Organisms) είναι:

 1. Η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο ΔΙΠΑΕ.
 2. Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ, που έχουν συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα.
 3. Η δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων.
 4. Η συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
 5. Η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 1. Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα της Ανάλυσης Βιοδραστικών Συστατικών, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας των Οργανισμών.
 2. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.
 3. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των διδακτικών αναγκών των γνωστικών αντικειμένων Ανατομίας και Φυσιολογίας, Ανόργανης και Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/ διδακτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς.
 4. Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων για τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.
 5. Προαγωγή της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα.
 6. Προαγωγή της συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.
 7. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Διευθυντής Εργαστηρίου

image of staff member
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
Αναπλ. Καθηγητής
Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος

kalogian@ihu.gr
+302310013924

Μέλη Εργαστηρίου (αλφαβητικά)

Όνομα Θέση e-mail Τηλέφωνο
ΜΕΖΙΤΗ, Αλεξάνδρα Εξωτερικός Συνεργάτης ameziti@gmail.com
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος Καθηγητής papadnas@nutr.teithe.gr +302310013925
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος Αναπλ. Καθηγητής kalogian@ihu.gr +302310013924
ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος Αναπλ. Καθηγητής lamprosk@aqua.teithe.gr +302310013921
ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης Επικ. Καθηγητής mterzidis@nutr.teithe.gr +302310013214
ΠΡΙΤΣΑ, Αγαθή Επικ. Καθηγήτρια agpritsa@nutr.teithe.gr +302310013384
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ, Άννα Λέκτορας annagianna@live.com -
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ, Στεφανία Ε.Δ.Ι.Π. stefdoulgeraki@nutr.teithe.gr +302310013921
ΒΙΝΟΥ, Μαργαρίτα Ε.Τ.Ε.Π. vinou@nutr.teithe.gr +302310013389