ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-70180
Εξάμηνο 7
Κατηγορία Προαιρετικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ, Στεφανία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ, Στεφανία

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 0
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 0

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Τετάρτη 08:00-11:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο