ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-70120
Εξάμηνο 7
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, Κωνσταντίνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 5
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 6 7

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Δευτέρα 14:00-17:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δευτέρα 11:00-14:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τρίτη 14:00-17:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο