ΝΕΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-60160
Εξάμηνο 6
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, Καλλιόπη
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, Καλλιόπη
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, Καλλιόπη

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 4 4

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Δευτέρα 15:00-18:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δευτέρα 18:00-19:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο