ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-60150
Εξάμηνο 6
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΜΗΤΣΙΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΜΗΤΣΙΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΜΗΤΣΙΟΥ, Μαρία

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 4 4

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Παρασκευή 11:00-14:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Παρασκευή 09:00-10:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Παρασκευή 10:00-11:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο