ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-60130
Εξάμηνο 6
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ, Χριστίνα
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ, Χριστίνα
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ, Χριστίνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 6 7

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Παρασκευή 15:00-18:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 09:00-12:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 12:00-15:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 15:00-18:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 18:00-21:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο