ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-60110
Εξάμηνο 6
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΚΟΜΝΗΝΟΥ, Δέσποινα
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΟΜΝΗΝΟΥ, Δέσποινα
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΚΟΜΝΗΝΟΥ, Δέσποινα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 5 5

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη 13:00-16:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τρίτη 16:00-17:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο