ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ AΣΚΗΣΗ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-50160
Εξάμηνο 5
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Δευτέρα 08:00-11:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο