ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-50140
Εξάμηνο 5
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 4 5

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Παρασκευή 14:00-16:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δευτέρα 17:00-19:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο