ΧΗΜΕΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-30160
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 5
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 6 7

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Πέμπτη 14:00-17:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τρίτη 08:00-11:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τρίτη 11:00-14:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 08:00-11:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο