ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-30150
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΚΥΡΑΝΑΣ, Ευστράτιος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΥΡΑΝΑΣ, Ευστράτιος
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΚΥΡΑΝΑΣ, Ευστράτιος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Πέμπτη 11:00-13:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 13:00-14:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο