ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-30140
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΠΡΙΤΣΑ, Αγαθή
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΡΙΤΣΑ, Αγαθή
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΠΡΙΤΣΑ, Αγαθή

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 4 5
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 7 7

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Παρασκευή 08:00-11:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 08:00-11:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο