ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-30130
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Παρασκευή 12:00-14:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Παρασκευή 11:00-12:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο