ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-30120
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αντώνης
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αντώνης

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη 14:00-17:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο