ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-20120
Εξάμηνο 2
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 3 3

Ημέρα Ώρα

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο