ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κωδικός Μαθήματος 277-190808
Εξάμηνο 8
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνος Μαθήματος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) -

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Η ανάπτυξη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τον μελλοντικό επιτυχημένο επιχειρηματία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Έννοια του επιχειρείν. Εισαγωγή στη Διοίκηση επιχειρήσεων. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική διοίκηση. Εισαγωγή στη διοίκηση παραγωγής. Εισαγωγή στη στρατηγική των επιχειρήσεων. Βασικά θέματα Εμπορικού Δικαίου και Εργατικής Νομοθεσίας. Βασικά θέματα Οικονομικής Θεωρίας

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 5
Συγγραφή εργασιών 5
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 4
Σύνολο 75

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Σιρόπολης  Ν.  «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», ΕκδόσειςΠαπαζήση, Αθήνα.
2. Τσακλάγκανος Α. «Εισαγωγή στηνΟικονομική των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
3. Τσακλάγκανος Α. «ΘέματαΟικονομικής των Επιχειρήσεων II», Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη (Κεφάλαιο 4).
4. Παπαδόπουλος Δ. «Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.
5. Κανελλόπουλος Χ. «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
6. Ιωάννου Κ., “Ο Οδηγός του Νέου Επιχειρηματία”, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ΑΘΗΝΑ 2001.

Μετάβαση στο περιεχόμενο