ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190803
Εξάμηνο 8
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ, Χριστίνα
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ, Χριστίνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην εκμάθηση των φοιτητών στις βασικές μεθόδους εκτίμησης του υποσιτισμού και στην αναγνώριση της σημασίας επιλογής της κατάλληλης διατροφικής υποστήριξης των ασθενών μέσω εντερικής ή παρεντερικής σίτισης. Επιπλέον, σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή και η κατανόηση των επιλογών σίτισης των ασθενών, καθώς και των πιθανών επιπλοκών του εκάστοτε τρόπου σίτισης.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δίνεται έμφαση στη χρήση των κατάλληλων εντερικών ή παρεντερικών διαλυμάτων, στις ενδείξεις χορήγησής τους, καθώς και στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου ανάλογα με την κατάσταση υγείας των ασθενών (π.χ., ηπατική νόσος, καρκίνος κλπ).

Γενικές ικανότητες

1. Δεξιότητες χορήγησης εντερικής/παρεντερικής σίτισης.
2. Αναγνώριση εντερικών/παρεντερικών διαλυμάτων.
3. Εκτίμηση υποσιτισμού.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες εκτίμησης υποσιτισμού: Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου, εργαλεία ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου.
Εντερική διατροφή: Ενδείξεις & Αντενδείξεις, οδοί χορήγησης, διαλύματα, επιπλοκές.
Παρεντερική διατροφή: Ενδείξεις & Αντενδείξεις, οδοί χορήγησης, διαλύματα, επιπλοκές.
Η διατροφή στις επείγουσες καταστάσεις.
Διατροφή υποστήριξη σε χρόνια νοσήματα.
Διατροφική υποστήριξη καρκινοπαθούς.
Διατροφή σε παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος – Διατροφική υποστήριξη στην ηπατική νόσο.
Διατροφική υποστήριξη νεφρικού ασθενή.
Θρεπτική υποστήριξη στην παιδιατρική.
Ενδογενή μεταβολικά νοσήματα και διατροφική υποστήριξη.
Κυστική ίνωση και διατροφική υποστήριξη.
Ασκήσεις εφαρμογής τεχνητής διατροφής.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Στο μάθημα χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα μεθοδολογίας και θεωρίας διαλέξεων, με την ταυτόχρονη χρήση του λογισμικού PowerPoint. Το μάθημα περιλαμβάνει οπτικοακουστικά στοιχεία, φοιτητοκεντρικό σύστημα αντίληψης της μάθησης και επικοινωνιακή προοπτική από μέρους του εκπαιδευτικού, όπου εκτός από την παράδοση και επεξήγηση της ύλης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται στοχευμένες ερωτήσεις κατανόησης και συζητήσεις πάνω σε βασικά ζητήματα.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 5
Συγγραφή εργασιών 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 95

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην Ελληνική γλώσσα με τη χρήση διεθνούς βιβλιογραφίας η οποία γνωστοποιείται στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου στους φοιτητές και αναρτάται στο e-class.

Θεωρία – Άσκηση:
• Συμμετοχή σε εβδομαδιαίες εργασίες βάσει αναζήτησης βιβλιογραφίας (20%)
• Τελική εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ασκήσεις υπολογισμού (80%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Σκουρολιάκου Μ., (2015). Εντερική και Παρεντερική Διατροφή. Θεωρία και Εφαρμογές. 2η έκδοση. Αθήνα: ΕΣΠΙ Εκδοτική Ε.Π.Ε
2. Καλφαρέτζος, Φ., (2005). Αρχές τεχνητής διατροφής. Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ
Μετάβαση στο περιεχόμενο