ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κωδικός Μαθήματος 277-190707
Εξάμηνο 7
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΚΑΛΟΓΙΟΥΡΗ, Νατάσα
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΑΛΟΓΙΟΥΡΗ, Νατάσα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Μετά το τέλος του θεωρητικού αυτού μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν:
• τους μηχανισμούς πέψης , απορρόφησης και μεταβολισμού των μικροθρεπτικών συστατικών (βιταμίνες και ανόργανα συστατικά),
• τους μηχανισμούς μέσω των οποίων ο οργανισμός διατηρεί την ομοιόσταση ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία των κυττάρων,
• τη συμμετοχή και τη σημασία των μικροθρεπτικών συστατικών στη διατροφή του ανθρώπου.

Γενικές ικανότητες

– Αυτόνομη εργασία
– Ομαδική εργασία
– Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη της πέψης, απορρόφησης, βιοχημείας και του μεταβολισμού των μικροθρεπτικών συστατικών, δηλαδή των:
- Βιταμινών
Yδατοδιαλυτών βιταμινών (C και συμπλέγματος Β),
Λιποδιαλυτών βιταμινών (A, D, E, K)
- Ανόργανων συστατικών
Μακροστοιχείων (Ca, P, Mg, Na, K, Cl)
Μικροστοιχείων (Fe, Zn, Cu, Se, Cr, Ι, Mn, Mo, F )
Yπεριχνοστοιχείων (As, B, Ni, Si, V, Co)
Μελέτη της ρύθμισης της ισορροπίας των υγρών και των ηλεκτρολυτών του σώματος.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση ΤΠΕ τόσο στη διδασκαλία (χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα στις διαλέξεις), όσο και στην επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 90

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν
• Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής
• ερωτήσεις σύντομης απάντησης
• ερωτήσεις ανάπτυξης

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
1. Διατροφή & μεταβολισμός (S.S GROPPER, J.L. SMITH, J.L. GROFF – Μετάφραση Επιμέλεια Λ. Συντώσης).
2. Εισαγωγή στη διατροφή του ανθρώπου (GIBNEY M.J., VORSTER H.H., KOK F.J. – Μετάφραση Επιμέλεια Ματάλα Α., Γιαννακούλια Μ.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο