ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος 277-190706
Εξάμηνο 7
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΔΑΣΚΑΛΟΥ, Έφη
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΑΣΚΑΛΟΥ, Έφη

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορία και Γεωγραφία της Διατροφής. Ιστορική εξέλιξη των παραδοσιακών διαιτών. Διατροφικές συνήθειες των Μεσογειακών χωρών.  Διαφορές και συστήματα τροφίμων.
Μεσογειακή κληρονομιά
Μεσογειακή πυραμίδα. Διατροφική αξία. Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Διατροφής
Μακρο- και Μικρο-θρεπτικά συστατικά στη Μεσογειακή Δίαιτα και ο βιοχημικός, φυσιολογικός, μεταβολικός και κλινικός τους ρόλος στην υγεια.
Διατροφικές ανάγκες στον κύκλο ζωής.  Διατροφικές συστάσεις σε διάφορες ηλικιακές ομάδες με βάση την Μεσογειακή διατροφή
Ο προληπτικός ρόλος στην υγεία του Μεσογειακού τρόπου ζωής.
Λίπη στην Μεσογειακή Διατροφή. Ο ρόλος του ελαιολάδου. Δομή και ιδιότητες, κατάταξη, απορρόφηση και μεταβολισμός.
Ο ρόλος της Μεσογειακής Διατροφής στην Τρίτη ηλικία. Διατροφή και μακροζωία.
Σχεδιασμός Διαιτολογίου με Μεσογειακή διατροφή.  Σχεδιασμός γευμάτων βασισμένων στην Μεσογειακή δίαιτα. Δίαιτες διαφορετικής θερμιδικής περιεκτικότητας και διαφορετικής θρεπτικής αξίας βασισμένες στην Μεσογειακή δίαιτα.
Μεσογειακή διατροφή και Γαστρονομία.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 90
Μετάβαση στο περιεχόμενο