ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Κωδικός Μαθήματος 277-190701
Εξάμηνο 7
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, Κωνσταντίνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 5 6

Σκοπός Μαθήματος

Η αναλυτική προσέγγιση της αξιολόγησης θρέψης και της διατροφικής φροντίδας των παιδιατρικών ασθενών, νοσηλευομένων και μη, στα πλαίσια της ειδικής διαιτητικής παρέμβασης και της θρεπτικής υποστήριξης ανάλογα με τη νόσο, με έμφαση στα χρόνια νοσήματα που εμφανίζονται στο πρώτο στάδιο ζωής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • αντιλαμβάνεται τη γενική φυσιολογία των πιο γνωστών χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή και εμφανίζονται στο πρώτο στάδιο ζωής
  • να αναγνωρίζει τους παράγοντες δυσθρεψίας σε κάθε νόσημα και τις τεκμηριωμένες διατροφικές οδούς αντιμετώπισης αυτής
  • να μπορεί να θεραπεύσει ή να προτείνει τεκμηριωμένες διατροφικές θεραπείες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας σε παιδιατρικούς ασθενείς
  • να υπολογίζει τις διατροφικές απαιτήσεις και να αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες παιδιατρικών ασθενών
  • να εποπτεύει και να αξιολογεί την κατάσταση θρέψης παιδιατρικών ασθενών
  • να θέτει στόχους διατροφικής θεραπείας για παιδιατρικούς ασθενείς
  • να χρησιμοποιεί πλάνο διατροφικής φροντίδας αξιολογώντας τις παρεμβάσεις του/της
  • να αναγνωρίζει τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που περιορίζουν τη διατροφή των παιδιατρικών ασθενών
  • να συνθέτει τα δεδομένα των ασθενών για να προτείνει ένα ανθρωποκεντρικό πλάνο φροντίδας.

Γενικές ικανότητες

• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Κριτική αξιολόγηση βιβλιογραφίας/πληροφοριών
• Λήψη αποφάσεων
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αξιολόγηση κατάστασης θρέψης παιδιών και εφήβων. Απαιτήσεις, screening, ιδιαιτερότητες.
Κλινική εκτίμηση.
Υπολειπόμενη ανάπτυξη.
Προβλήματα θηλασμού.
Η διατροφή κατά την γαλουχία: διαταραχές και παρεμβάσεις. Συνήθεις διαταραχές θηλασμού, Λήψη φαρμάκων από τη μητέρα, Θεραπεία με βότανα, Έκθεση στο αλκοόλ και σε εξαρτησιογόνες ουσίες, Νεογνικός και πυρηνικός ίκτερος, Θηλασμός σε πολύδυμα νεογνά, Βρεφικές αλλεργίες, Όψιμα-πρόωρα νεογνά, Ιατρικές αντενδείξεις θηλασμού.
Διατροφή νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας: Διαταραχές και παρεμβάσεις. Παιδιά με ειδικές ανάγκες φροντίδας υγείας, Παθήσεις που σχετίζονται με τη διατροφή, Προβλήματα σίτισης, Αξιολόγηση σωματικής αύξησης.
Διατροφή στην παιδική και προεφηβική ηλικία: Διαταραχές και παρεμβάσεις. Διατροφικές ανάγκες παιδιών με ειδικές ανάγκες φροντίδας, Αξιολόγηση σωματικής αύξησης, Διατροφικές συστάσεις, Δυσκολίες σίτισης, Διατροφικά συμπληρώματα και θεραπείες με βότανα.
Διατροφή στην εφηβεία:  Διαταραχές και παρεμβάσεις. Υπερβάλλον βάρος και παχυσαρκία, Κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής, Διαταραχές λήψης τροφής, Διατροφή σε έφηβους αθλητές, Ειδικοί διατροφικοί προβληματισμοί στην εφηβεία.
Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου. Τεκμηριωμένη Διατροφική θεραπεία, προβλήματα σίτισης, Διατροφικές συστάσεις και οδηγίες, αξιολόγηση θρέψης/υποθρεψίας.
Κοιλιοκάκη.
Επιληψία – νευρολογικά προβλήματα. Κετογονική δίαιτα, μοντέλα κετογονικής δίαιτας, πλάνο διατροφικής φροντίδας, ανάπτυξη, αξιολόγηση.
Τροφικές αλλεργίες. Κλίμακες εισαγωγής τροφίμων, αξιολόγηση θρέψης. Περιοριστικά διαιτολόγια.
Εγκαύματα - τραύματα. Διατροφική αξιολόγηση, Εκτίμηση θρέψης-screening, διατροφική θεραπεία, διατροφικές συστάσεις.
Φαινυλκετονουρία – Νόσος οσμής ούρων σα σιρόπι σφενδάμου.
Κυστική ίνωση. Διατροφική θεραπεία, προβλήματα ανάπτυξης, διατροφικές συστάσεις.
Νεφρική νόσος.
Διατροφή σε παιδιά με διαταραχές σίτισης-κατάποσης.
Αναπτυξιακές διαταραχές.
Εργαστήριο
Διατροφική αξιολόγηση παιδιατρικών ασθενών
Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου σε παιδιατρικούς ασθενείς
Αξιολόγηση θρεπτικών απαιτήσεων παιδιατρικών ασθενών
Αξιολόγηση κλινικών ευρημάτων
Επίλυση περιστατικών με τροφικές αλλεργίες, δυσανεξίες, κοιλιοκάκη, σακχαρώδη διαβήτη, έγκαυμα, φαινυλκετονουρία, κυστική ίνωση, διαταραχές κατάποσης, παραπληγία κλπ.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση της πλατφόρμας moodle ασύγχρονης εκπαίδευσης για εξ αποστάσεως διδασκαλία, χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Κλινικές ασκήσεις (case study) 26
Επίσκεψη σε νοσοκομείο για κλινική εξέταση ασθενούς 26
Σύντομες δοκιμασίες μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης για εξάσκηση 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 58
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 180

Αξιολόγηση Φοιτητών

Μέθοδοι αξιολόγησης (Θ): Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή πολλαπλής επιλογής.
Μέθοδοι αξιολόγησης (Ε): Γραπτή εξέταση με αξιολόγηση και επίλυση περιστατικού.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1.    Brown JE. Η διατροφή στον κύκλο ζωής. Εκδόσεις Λαγός, 5η έκδοση, Αθήνα, 2016.
2.    Γιαννακούλια Μ. Εγχειρίδιο Παιδικής Διατροφής. Παρισιάνου, Αθήνα, 2018.
3.    Konec S, Becker P. Pediatric Nutrition in Clinical Care. Jones and Barlett Learning, Burlington MA, 2020.
4.    Szajewska H, Shamir R. Evidence-Based Research in Pediatric Nutrition. Springer, 2013.
5.    B. Koletzko, J. Bhatia, Z.A. Bhutta, P. Cooper, M. Makrides, R. Uauy, W. Wand. Pediatric nutrition in practice. 2nd ed. Karger: Basel, Switzerland, 2015.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Pediatrics
2. BMJ
3. Lancet Pediatrics

Μετάβαση στο περιεχόμενο