ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190302
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αιμιλία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αιμιλία

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος Ψυχολογία και Διατροφή είναι να προσφέρει στο φοιτητή γνώσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας προκειμένου να:

 • αξιολογεί και διαχειρίζεται τα διαιτολογικά περιστατικά με ενσυναίσθηση και εξατομίκευση υπό το πλαίσιο της κατανόησης και συναισθηματικής διερεύνησης
 • ενισχυθεί γνωστικά και συναισθηματικά ώστε να γίνει ικανός να διαχειριστεί τον εαυτό του με επιτυχία μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον της διαχείρισης θεμάτων διατροφής
 • προσφέρει γνώσεις και προβληματισμό γύρω από θέματα που αφορούν στη διεκπεραίωση γνωστικών λειτουργιών όπως η νοημοσύνη, οι γνωστικές στρεβλώσεις
 • προσφέρει γνώσεις γύρω από θέματα που αφορούν στις διατροφικές διαταραχές, το ψυχολογικό τους υπόβαθρο και τους τρόπους διαχείρισής τους
 • εκπαιδευθεί σε θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης και να παρουσιάσει τις εφαρμογές της στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • ευαισθητοποηθεί σε θέματα επικοινωνίας μέσα από βιωματικές ασκήσεις

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στη Ψυχολογία: Ιστορικη αναδρομή, αντικείμενο, επικρατέστερες σχολές σκέψης και τομείς ψυχολογίας
 • Δεοντολογία και μεθοδολογία Ψυχολογίας
 • Γνωστική Συμπεριφορική Προσέγγιση: Θεωρία και πρακτικές
 • Γνωστικές στρεβλώσεις
 • Γνωστικές Λειτουργίες Ι: αίσθηση, αντίληψη, προσοχή
 • Γνωστικές Λειτουργίες ΙΙ: μάθηση, μαθησιακές δεξιότητες, μνήμη, λήθη, αναπαράσταση, γλώσσα και σκέψη
 • Κοινωνική Ψυχολογία: κοινωνική νόηση, κοινωνική αντίληψη, κοινωνική απόδοση, κοινωνική επιρροή
 • Διαταραχές πρόσληψης και ρύθμισης τροφής
 • Διαταραχές σίτισης και πρόσληψη τροφής: κλινική εκτίμηση και αντιμετώπιση

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση προγράμματος παρουσιάσεων PowerPoint κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 90
Μετάβαση στο περιεχόμενο