ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ

Κωδικός Μαθήματος 277-190301
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αιμιλία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αιμιλία
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αιμιλία

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 6 7

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Δευτέρα 11:00-14:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τετάρτη 11:00-14:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 11:00-14:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Σκοπός Μαθήματος

Τα μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους της αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης ενός ατόμου  σ’ολο τον κύκλο ζωής (εγκυμοσύνη, θηλασμός, βρέφος, παιδί, ενήλικας και υπερήλικας) ή ομάδας ατόμων ή πληθυσμού. Στοχεύει, επίσης, στην εκπαίδευση των φοιτητών στην χρήση επιμέρους τεχνικών και εργαλείων για την ακριβή εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης όπως:

 • το ιατρικό και το οικογενειακό ιστορικό,
 • τη διαιτητική πρόσληψη και τις διαιτητικές συνήθειες,
 • την εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας και της ενεργειακής δαπάνης,
 • την εκτίμηση του ενεργειακού ισoζυγίου
 • τους ανθρωπομετρικούς δείκτες και δείκτες σύστασής σώματος,
 • τους αιματολογικούς και βιοχημικούς δείκτες. 
 • την εκτίμηση ψυχολογικών και περιβαντολογικών παραμέτρων
 • την εκτίμηση της διατροφικής συμπεριφοράς

Γενικές ικανότητες

 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με σκοπό την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 • Λήψη αποφάσεων


Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Καταγραφή ιατρικού και οικογενειακού ιστορικού
 • Εισαγωγή στη Διατροφική αξιολόγηση: Ανάκληση 24ώρου, ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων (με ή χωρίς ζύγιση), σχεδιασμός και χρήση ερωτηματολογίων συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων
 • Ανάλυση και αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης σε μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά
 • Εκτίμηση της εγκυρότητα μεθόδων διαιτητικής πρόσληψης
 • Σύσταση σώματος: Μέτρηση και αξιολόγηση βάρους, ύψους, δείκτη μάζα σώματος, και δερματικών πτυχών
 • Χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η βιοηλεκτρική εμπέδηση (ΒΙΑ), η απορροφησιομετρία ακτινών Χ διπλής ενέργειας (DXA) και των υπερήχων στη διατροφική αξιολόγηση
 • Αιματολογικοί, βιοχημικοί και κλινικοί δείκτες: Αξιολόγηση εργαστηριακών και κλινικών δεικτών που σχετίζονται με τον κίνδυνο  εμφάνισης ασθενειών (πχ.αναιμά,οστεοπόρωση,δυσλιπιδαιμία)
 • Αρχές σύνταξης διατολογίου με βάση την διατροφική αξιολόγηση.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 • Χρήση προγράμματος παρουσιάσεων PowerPoint κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle
 • Χρήση διατροφικών πακέτων

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 75
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 210

Αξιολόγηση Φοιτητών

ΘΕΩΡΙΑ
Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν:
• ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών,
• ερωτήσεις σωστού-λάθους
• γενικές ερωτήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
α) Εργαστηριακή παρουσία
β) Γραπτή εργασία (μια ανά εργαστηριακή άσκηση).
Όλες οι επιμέρους αξιολογήσεις πρέπει να είναι επιτυχείς. Προαπαιτούμενο είναι η παρακολούθηση του συνόλου των εργαστηριακών ασκήσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Μανιός Γ (2006) Διατροφική Αξιολόγηση: Διαιτολογικό και Ιατρικό Ιστορικό, Σωματομετρικοί, Κλινικοί και Βιοχημικοί Δείκτες. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδη.