ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ

Κωδικός Μαθήματος 277-190301
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αιμιλία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αιμιλία
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αιμιλία

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 6 7

Σκοπός Μαθήματος

Τα μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους της αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης ενός ατόμου  σ’ολο τον κύκλο ζωής (εγκυμοσύνη, θηλασμός, βρέφος, παιδί, ενήλικας και υπερήλικας) ή ομάδας ατόμων ή πληθυσμού. Στοχεύει, επίσης, στην εκπαίδευση των φοιτητών στην χρήση επιμέρους τεχνικών και εργαλείων για την ακριβή εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης όπως:

 • το ιατρικό και το οικογενειακό ιστορικό,
 • τη διαιτητική πρόσληψη και τις διαιτητικές συνήθειες,
 • την εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας και της ενεργειακής δαπάνης,
 • την εκτίμηση του ενεργειακού ισoζυγίου
 • τους ανθρωπομετρικούς δείκτες και δείκτες σύστασής σώματος,
 • τους αιματολογικούς και βιοχημικούς δείκτες. 
 • την εκτίμηση ψυχολογικών και περιβαντολογικών παραμέτρων
 • την εκτίμηση της διατροφικής συμπεριφοράς

Γενικές ικανότητες

 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με σκοπό την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 • Λήψη αποφάσεων


Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Καταγραφή ιατρικού και οικογενειακού ιστορικού
 • Εισαγωγή στη Διατροφική αξιολόγηση: Ανάκληση 24ώρου, ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων (με ή χωρίς ζύγιση), σχεδιασμός και χρήση ερωτηματολογίων συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων
 • Ανάλυση και αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης σε μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά
 • Εκτίμηση της εγκυρότητα μεθόδων διαιτητικής πρόσληψης
 • Σύσταση σώματος: Μέτρηση και αξιολόγηση βάρους, ύψους, δείκτη μάζα σώματος, και δερματικών πτυχών
 • Χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η βιοηλεκτρική εμπέδηση (ΒΙΑ), η απορροφησιομετρία ακτινών Χ διπλής ενέργειας (DXA) και των υπερήχων στη διατροφική αξιολόγηση
 • Αιματολογικοί, βιοχημικοί και κλινικοί δείκτες: Αξιολόγηση εργαστηριακών και κλινικών δεικτών που σχετίζονται με τον κίνδυνο  εμφάνισης ασθενειών (πχ.αναιμά,οστεοπόρωση,δυσλιπιδαιμία)
 • Αρχές σύνταξης διατολογίου με βάση την διατροφική αξιολόγηση.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 • Χρήση προγράμματος παρουσιάσεων PowerPoint κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle
 • Χρήση διατροφικών πακέτων

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 75
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 210

Αξιολόγηση Φοιτητών

ΘΕΩΡΙΑ
Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν:
• ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών,
• ερωτήσεις σωστού-λάθους
• γενικές ερωτήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
α) Εργαστηριακή παρουσία
β) Γραπτή εργασία (μια ανά εργαστηριακή άσκηση).
Όλες οι επιμέρους αξιολογήσεις πρέπει να είναι επιτυχείς. Προαπαιτούμενο είναι η παρακολούθηση του συνόλου των εργαστηριακών ασκήσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Μανιός Γ (2006) Διατροφική Αξιολόγηση: Διαιτολογικό και Ιατρικό Ιστορικό, Σωματομετρικοί, Κλινικοί και Βιοχημικοί Δείκτες. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο