ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κωδικός Μαθήματος 277-190206
Εξάμηνο 2
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ, Ευαγγελία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ, Ευαγγελία

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Σκοπός Μαθήματος

Να αποκτήσουν οι φοιτητές τη δυνατότητα ανάγνωσης, επικοινωνίας και παρακολούθησης διάλεξης σε ξένη γλώσσα, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη διατροφή και τη διαιτολογία.

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη και Ομαδική εργασία.
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με σκοπό την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Κείμενα σχετικά με την επιστήμη της διατροφής και της διαιτολογίας, όπως: Διατροφή και εγκυμοσύνη. Διατροφή, τηλεόραση και παιδιά. Διατροφικές αλλεργίες. Διατροφή και αλκοόλ. Διατροφή και αθλητισμός. Διατροφή και τρίτη ηλικία. Διατροφή και φάρμακα. Διατροφή και πρόληψη ασθενειών. Διατροφή και καρκίνος. Διατροφή και υπέρταση. Διαβήτης, Χοληστερόλη και Τριγλυκερίδια.
Συμπλήρωση αίτησης και βιογραφικού σημειώματος στη ξένη γλώσσα.
Κατανόηση κειμένου με ερωτήσεις και ασκήσεις.
Λεξιλογικές ασκήσεις για την εκμάθηση της ορολογίας.
Γραμματικές ασκήσεις επί της ύλης των προηγουμένων εξαμήνων.
Συγγραφή εργασιών σχετικών με τη διατροφή-διαιτολογία.
Δυνατότητα παρακολούθησης θέματος μέσω οπτικοακουστικών συστημάτων.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

  • Χρήση προγράμματος παρουσιάσεων Power Point κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
  • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασιών 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 39
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 120

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν:

  • επίλυση προβλημάτων
  • ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  • ερωτήσεις ανάπτυξης

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Haas E.: Staying Healthy with Nutrition. Celestial Art publ., 1998.
  2. Michael J. and Rovick A.: Problem Solving in Physiology. Printice Hall ed., 1999.
  3. Samsanidou: Using words. Cambridge Univ. Press, 1997.
  4. Carpender: Confusable Words. Cambridge Univ. Press, 1997.
Μετάβαση στο περιεχόμενο