ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190204
Εξάμηνο 2
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΚΑΛΟΓΙΟΥΡΗ, Νατάσα
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΑΛΟΓΙΟΥΡΗ, Νατάσα
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΚΑΛΟΓΙΟΥΡΗ, Νατάσα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 6 6

Σκοπός Μαθήματος

Μετά το τέλος του μικτού αυτού μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της αναλυτικής χημείας και ορισμένες από τις εφαρμογές της στα τρόφιμα και στη διατροφή.

Γενικές ικανότητες

 1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 2. Λήψη αποφάσεων.
 3. Αυτόνομη εργασία.
 4. Ομαδική εργασία
 5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 7. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με σκοπό την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Αναλυτικές τεχνικές στην επιστήμη των τροφίμων: Κλασσικές μέθοδοι, Ενόργανες
 • Τρόποι έκφρασης της συγκέντρωσης συστατικών (φυσικές μονάδες, χημικές μονάδες)
 • Πρωτόκολλο αναλυτικής μεθόδου (δειγματοληψία, προκατεργασία και επιλεκτική απομόνωση μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών, επικύρωση μεθόδου, ανάλυση πραγματικών δειγμάτων)
 • Αξιολόγηση των αναλυτικών δεδομένων:  Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων (ακρίβεια, αναπαραγωγιμότητα, πιστότητα)
 • Επιλογή Μεθόδου: Κλασσικές Μέθοδοι: σταθμική ανάλυση και εφαρμογές σε τρόφιμα, ογκομετρήσεις ασθενών οξέων – βάσεων,  εξουδετέρωσης, καμπύλες ογκομέτρησης, ογκομετρήσεις καθίζησης, συμπλοκομετρία
 • Ενόργανες Μέθοδοι ανάλυσης: Τεχνικές ποσοτικοποίησης μετρήσεων (άμεση τεχνική, τεχνική καμπύλη αναφοράς, τεχνική γνωστής προσθήκης, τεχνική εσωτερικού προτύπου). Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Σφάλματα και σημαντικά ψηφία. Όρια ανίχνευσης (LOD) και προσδιορισμού (LOQ) (στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων).  Δοκιμές σημαντικότητας  και  ποσοτικοί προσδιορισμοί στην Ενόργανη Ανάλυση
 • Ποτενσιομετρία, Κουλομετρία. Φασματοφωτοσμετρία ορατού-υπεριώδους, φασματοφωτομετρία υπερύθρου, φθορισμομετρία, φλογοφωτομετρία - ατομική απορρόφηση και εκπομπή, υγρή και αέρια χρωματογραφία φασματομετρία μάζας. Αρχές μεθόδων και εφαρμογές στον προσδιορισμό μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών.

Εργαστήριο:

 • Προσδιορισμός Υγρασίας και ολικών στερεών
 • Προσδιορισμός οξύτητας χυμού και λακτικού οξέος γάλακτος με τιτλοδότηση
 • Προσδιορισμός σκληρότητας στο πόσιμο νερό
 • Προσδιορισμός ασκορβικού οξέος με φασματοφωτομετρία, μέτρηση άγνωστου δείγματος χυμού
 • Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός καφεϊνης σε δείγματα καφέ και αφεψήματα. Εφαρμογή πρωτοκόλλου προκατεργασίας
 • Μέτρηση pH όξινων και αλκαλικών τροφών
 • Προσδιορισμός μετάλλων σε λίχνο Bunsen
 • Προσδιορισμός λιπών και πρωτεϊνών
 • Χρωματογραφική μελέτη και διαχωρισμός χρωστικών τροφίμων

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα στις διαλέξεις), στην επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και στην επεξεργασία των εργαστηριακών μετρήσεων και αποτελεσμάτων.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 39
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 58
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 167

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρητικό μέρος:
Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν

 • επίλυση προβλημάτων
 • ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • ερωτήσεις ανάπτυξης

Εργαστηριακό μέρος:
Γραπτή εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις.

 • επίλυση προβλημάτων & ασκήσεων
 • ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • ερωτήσεις κατανόησης

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Αναλυτική Χημεία & Ενόργανη Ανάλυση στον Τομέα της Διατροφής (Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις) Γεώργιος Βλάτσιος
 2. Harvey D.: Modern analytical chemistry, McGraw-Hill publ., Boston, 2000.
 3. Fifield F.W. and Kealey D.: Principles and practice of analytical chemistry, Blackwell Science publ., 2000.
 4. Swartz E.M. and Krull S.I.: Analytical method Development and Validation, Marcel Dekker Inc., 1997.
 5. Ewing W.G.: Analytical instrumentation handbook, Marcel Dekker Inc., 1997.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Μετάβαση στο περιεχόμενο