ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος 277-190102
Εξάμηνο 1
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΚΥΡΑΝΑΣ, Ευστράτιος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΥΡΑΝΑΣ, Ευστράτιος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Σκοπός Μαθήματος

Η κατανόηση της σύστασης των ζωικών και φυτικών τροφίμων και των αλλοιώσεων που μπορεί να υποστούν, καθώς και των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις. Ανάλυση των σημαντικότερων μεθόδων επεξεργασίας των τροφίμων, που αποτελούν παράλληλα και μεθόδους συντήρησης. Κατανόηση της επίδρασης των μεθόδων επεξεργασίας και της συσκευασίας στην ποιότητα και τη θρεπτική αξία των τροφίμων.

Γενικές ικανότητες

Οι αποκτώμενες γνώσεις συμβάλλουν:

 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για εκπόνηση αυτόνομης και ομαδικής εργασίας
 • στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • στην απόκτηση δεξιοτήτων εργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • στον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και
 • στην προαγωγή των ικανοτήτων της ομαδικής και αυτόνομης εργασίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικά για τα τρόφιμα. Ζωικά και φυτικά τρόφιμα. Συστατικά των τροφίμων (νερό, πρωτεΐνες, σάκχαρα, λιπίδια, βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία, φυσικές χρωστικές, ουσίες οσμής & γεύσης, τοξικές ενώσεις, αλλεργιογόνα, ουσίες που προκαλούν τροφική δυσανεξία).

Ομάδες τροφίμων (Κρέας, Γάλα, Αλιεύματα, Αυγά, Μέλι, Φρούτα-Λαχανικά, Δημητριακά, Όσπρια, Ξηροί καρποί, Ευφραντικά, Αρτυματικές ύλες).

Αίτια αλλοίωσης των τροφίμων (φυσικά, χημικά, βιολογικά). Πιθανές αλλοιώσεις των θρεπτικών συστατικών τους. Πιθανές αλλοιώσεις των ομάδων τροφίμων και οι συνέπειες των αλλοιώσεων.

Μέθοδοι επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων (αφυδάτωση, χαμηλές θερμοκρασίες, χρήση υψηλών θερμοκρασιών, ζυμώσεις, ακτινοβόληση, προσθήκη ουσιών, ειδικές μέθοδοι επεξεργασίας, νέες τεχνολογίες). Επίδραση των μεθόδων συντήρησης στη ποιότητα των τροφίμων.

Συσκευασία των τροφίμων. Υλικά συσκευασίας και αλληλεπιδράσεις με τα τρόφιμα. Οι εξελίξεις στη συσκευασία των τροφίμων.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα μεθοδολογίας και θεωρίας διαλέξεων, μέσω της χρήσης του λογισμικού PowerPoint, το οποίο περιλαμβάνει οπτικοακουστικά στοιχεία, φοιτητοκεντρικό σύστημα αντίληψης της μάθησης και επικοινωνιακή προοπτική από μέρους του εκπαιδευτικού.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 52
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 120

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν  αυστηρά τυποποιημένες ερωτήσεις, όπως:

 • πολλαπλών επιλογών,
 • εναλλακτικές σωστού-λάθους και
 • σύντομης ανάπτυξης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Berk Z (2009) Food Process Engineering and Technology. Elsevier Inc., USA.
 2. Fellows PJ (2009) Food processing technology: Principles and practice. 3rd ed. Woodhead Publ., USA.
 3. Forsythe SJ (2010) Food Hygiene, Microbiology and HACCP. Aspen Publishers, Inc.
 4. Κυρανάς Ε (2017) Τρόφιμα. Σύσταση, Προέλευση, Αλλοιώσεις, Επεξεργασία, Ποιότητα & Συσκευασία. 2η έκδοση. Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
 5. Rijk R and Veraart R (2010) Global Legislation for Food Packaging Materials. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Germany.
 6. Vaclavik VA and Christian EW (2008) Essentials of Food Science, 3rd ed. Springer Publ., NY.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Agricultural and Food Science
 2. Current Research in Food Science
 3. Food Science and Nutrition
 4. Journal of Food Science
Μετάβαση στο περιεχόμενο