ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κωδικός Μαθήματος 277-190101
Εξάμηνο 1
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα «Εισαγωγή στην επιστήμη της Διατροφής και της Διαιτολογίας» στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της Διατροφής και Διαιτολογίας, τα θρεπτικά συστατικά και το βιολογικό τους ρόλο, καθώς και τις διαιτητικές πηγές των θρεπτικών συστατικών. Επίσης, στοχεύει στην κατανόηση της επιρροής των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων στην πρόσληψη τροφής και στην εξοικείωση με τη βασική μεθοδολογία της διατροφικής έρευνας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν γνώση των διαιτητικών πηγών των μάκρο- και μικροθρεπτικών συστατικών, το βιολογικό ρόλο των θρεπτικών συστατικών και τις συνέπειες της ανεπάρκειας αλλά και της υπερπρόσληψής τους. Τέλος, θα είναι ικανοί να υπολογίσουν τις απαιτήσεις σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά ενός ατόμου, να κατανοήσουν την έννοια των θρεπτικών αναγκών καθώς και των συνιστώμενων ημερήσιων τιμών στα θρεπτικά συστατικά και να χρησιμοποιήσουν πίνακες σύνθεσης τροφίμων για την ανάλυση της διατροφικής  πρόσληψης του ατόμου.

Γενικές ικανότητες

1. Δεξιότητες αξιολόγησης διατροφικής κατάστασης
2. Αυτόνομη Εργασία
3. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες και αρχές της διατροφής. Η ιστορία της διατροφής. Η θέση της στη γραπτή και προφορική παράδοση. Η ιστορία της διατροφής ως επιστήμης. Διαχρονική εξέλιξη και επιτεύγματα. Διεθνείς οργανισμοί. Χρήση του διαδικτύου στην επιστήμη της διατροφής και διαιτολογίας.
Παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφή του ανθρώπου (ψυχολογικοί, κοινωνικοοικονομικοί, πολιτιστικοί, κ.ά.). Χαρακτηριστικά της σωστής διατροφής. Ενεργειακό ισοζύγιο, άσκηση και σωματικό βάρος.

Ο ρόλος των θρεπτικών συστατικών στην υγεία του ανθρώπου. Τα τρόφιμα ως πηγές θρεπτικών συστατικών. Ορισμός των ημερήσιων συνιστώμενων τιμών ανά φύλο, ηλικία, επίπεδο υγείας αλλά και άσκησης.

Μέθοδοι εκτίμησης των απαιτήσεων σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Χρήση πινάκων τροφίμων. Συνέπειες ανεπαρκούς πρόσληψης αλλά και υπερπρόσληψής ενέργειας και μακρο-/μικροθρεπτικών συστατικών.

Διαιτητικές οδηγίες για διατήρηση της υγείας και πρόληψη των ασθενειών. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω της ισορροπημένης διατροφής. Εισαγωγή στη διατροφική αγωγή στα πλαίσια της πρόληψης και αντιμετώπισης παθήσεων.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Στο μάθημα χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα μεθοδολογίας και θεωρίας διαλέξεων, με την ταυτόχρονη χρήση του λογισμικού PowerPoint. Το μάθημα περιλαμβάνει οπτικοακουστικά στοιχεία και φοιτητοκεντρικό σύστημα αντίληψης της μάθησης.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 39
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 120

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει την εργασία εξαμήνου (30%) και τις γραπτές τελικές εξετάσεις (70%). Και οι δύο αξιολογήσεις είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η εργασία εξαμήνου αφορά θέματα που άπτονται του τομέα της διατροφής και της διαιτολογίας. Oι τελικές εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και σύντομής ανάπτυξης. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Βιβλίο [77107254]: Το Αλφαβητάρι της Διατροφής, Truswell A. Stewart
2. Βιβλίο [13256445]: Εγχειρίδιο διατροφής, Biesalski Hans – Konrad,Grimm Peter

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Nutrition Journal
2. Nutrition Reviews
3. Advances in Nutrition
4. Nutrition Research Reviews
5. British Journal of Nutrition
6. Appetite
7. European Journal of Nutrition
8. Journal of Nutrition, Health and Aging
9. Nutrition & Dietetics
10. Human nutrition and dietetics.

Μετάβαση στο περιεχόμενο