ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190605
Εξάμηνο 6
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με:

  • τους τρόπους δράσης των φαρμακευτικών-δραστικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό
  • την κατανόηση των αρχών της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής
  • τους τύπους των φαρμάκων, την σημασία τους στην κλινική πράξη (ενδείξεις) και στην αναγνώριση και αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών (φαρμακοεπαγρύπνηση)
  • τη φαρμακολογική δράση συστατικών που εμπεριέχονται σε συμπληρώματα διατροφής
  • την τοξικότητα των φαρμάκων και την αλληλεπίδραση των δραστικών ουσιών μεταξύ τους, αλλά και με τα φυσικά συστατικά που απαντώνται σε τρόφιμα ή σε σκευάσματα διατροφής
  • την αναγνώριση και κατάταξη των φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία
  • την αναζήτηση έγκυρων πηγών πληροφοριών αναφορικά με τα φάρμακα με αναφορά στην πλαστότητα και τα ψευδεπίγραφα.

Το μάθημα εφοδιάζει τον εκπαιδευόμενο με την απαραίτητη γνώση των αρχών της γενικής φαρμακολογίας, της φαρμακοθεραπείας, της τοξικότητας και της κατάταξής τους ανά ομάδα ή σύστημα, έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει τους μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων και την αλληλεπίδραση που μπορεί να έχουν με συστατικά των τροφίμων και των συμπληρωμάτων διατροφής που λαμβάνονται από τον άνθρωπο.

Γενικές ικανότητες

Ο φοιτητής αποκτά γνώσεις που του επιτρέπουν
• Την εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
• Σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Τήρηση κατευθυντήριων οδηγιών καλής πρακτικής.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για εκπόνηση αυτόνομης και ομαδικής εργασίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Γενικά για την Φαρμακολογία - Αρχές, Σημασία, Θεμελιώδεις και Σύγχρονοι όροι
• Η έννοια της Φαρμακοκινητικής
• Εφαρμογή των αρχών της Φαρμακοκινητικής στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του φαρμάκου
• Η έννοια της Φαρμακοδυναμικής
• Κατανόηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης στόχου-δραστικής ουσίας
• Πρόβλεψη της επίδρασης ενός φαρμάκου στο σώμα βάσει του μηχανισμού δράσης του
• Αρχές Φαρμακοθεραπείας - Ενδείξεις, αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες εφαρμογών φαρμάκων στην κλινική πράξη.
• Αυτόχθονα βιοδραστικά μόρια - Ισταμίνη-Αντιϊσταμινικά, Σεροτονίνη-Αντισεροτονινεργικά, Κινίνες-Προσταγλανδίνες
• Ιδιότητες των Βιταμινών και των ιχνοστοιχείων - σχετιζόμενες παθήσεις
• χημειοθεραπευτικά  και αντινεοπλασματικά φάρμακα -  ενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες
• Φάρμακα διεγερτικά του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος - Αντιψυχωσικά-Αγχολυτικά, Αντικαταθλιπτικά, Κατασταλτικά-Διεγερτικά, Ουσίες κοινωνικής κατάχρησης, Αντιεπιληπτικά, και φάρμακα κατά των νόσων Parkinson και Alzheimer's - δράση, ενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες
• Φάρμακα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος - Χολινεργικά φάρμακα, Αντιχολινεργικά, Φάρμακα νευρομυϊκών συνάψεων, Αδρενεργικά, Αδρενολυτικά
• Αναλγητικά και Αντιφλεγμονώδη φάρμακα
• Φάρμακα του γαστρεντερικού συστήματος, αντιβιοτικά και συσχέτιση με προβιοτικά
• Φάρμακα κατά της παχυσαρκείας και αντιδιαβητικά
• Αιματολογικά φάρμακα
• Αντιυπερτασικά, αντιϋπερλιπιδαιμικά, αντιαρρυθμικά, αντιστηθαγχικά, και αντιπηκτικά φάρμακα.
• Δραστικές ουσίες που απαντώνται σε βότανα, τρόφιμα και σκευάσματα - πρόβλεψη συμπεριφοράς κατά την συγχορήγηση με φάρμακα
• Συνταγογράφηση φαρμάκων - παράμετροι
• Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης φαρμάκων - πρόβλεψη και στρατηγική συγχορήγησης φαρμάκων.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση Η/Υ, Powerpoint
Χρήση διαδικτυακής διδακτικής πλατφόρμας Moodle

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 90

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών, Σωστού Λάθους και Επίλυσης Προβλημάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο