ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190603
Εξάμηνο 6
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα Μαθήματα - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 6 6

Σκοπός Μαθήματος

Η κάλυψη των ενεργειακών και θρεπτικών αναγκών των αθλητών σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο, τον τύπο του αθλήματος, το προπονητικό τους φορτίο, τις κλιματολογικές συνθήκες, την προπονητική περίοδο, τον προπονητικό τους στόχο καθώς και το επίπεδο υγείας αλλά και φυσικής τους κατάστασης, συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Στόχος του μαθήματος «Αθλητική Διατροφή» είναι η κατανόηση των διατροφικών αναγκών των αθλητών υψηλού επιπέδου, καθώς και η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σύνταξη διαιτολογίων και τη χρήση εργογόνων σκευασμάτων για τη μεγιστοποίηση του προπονητικού αποτελέσματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες για τη διατροφική κάλυψη των πολυποίκιλων αναγκών των αθλητών επιπέδου πρωταθλητισμού. Επίσης, θα είναι ικανοί να συστήσουν τα κατάλληλα εργογόνα βοηθήματα και θα είναι σε θέση να συνεργαστούν με την προπονητική ομάδα, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πρακτικών στο χώρο της αθλητικής διατροφής.

Γενικές ικανότητες

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  στο αντικείμενο της Αθλητικής Διατροφής
2. Να καθορίζει προτεραιότητες που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων
3. Λήψη αποφάσεων
4. Αυτόνομη εργασία
5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
7. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
8. Ικανότητα διαχείρισης σχεδίων εργασίας (πρότζεκτ)
9. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
10. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενεργειακά υποστρώματα άσκησης. Eνεργειακή δαπάνη άσκησης, Εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών.  Ενεργειακό ισοζύγιο.
Ανάγκες σε μακρο και μικρο θρεπτικά συστατικά ανάλογα με το τύπο του αθλήματος, την προπονητική περίοδο, την ηλικία του αθλητή και την κατάσταση υγείας του. Υδατανθράκωση.
Εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης αθλητών. Βιοχημικοί δείκτες στο αίμα και στα ούρα.
Απώλεια υγρών κατά την άσκηση και υδρικό ισοζύγιο αθλητών. Ιδιαίτερες ανάγκες άσκησης σε ακραίες συνθήκες. Θερμορύθμιση και εγκλιματισμός.
Διατροφή για τον υπερήλικα αθλητή
O ρόλος της άσκησης και της διατροφής στην αντιμετώπιση των διατροφικών Διαταραχών:  Νευρική ανορεξία και Βουλιμία. Αθλητική Τριάδα. Ορισμός, συμπτώματα, επιπλοκές, διατροφική αντιμετώπιση, ψυχολογική στήριξη. Υπερκόπωση και Υπερπροπόνηση. Κατάλληλη διατροφική αγωγή, παρακολούθηση και επανεξεταση.
Κατάρτιση εξατομικευμένων διαιτολογίων σε αθλήματα ταχυδύναμης, αντοχής, σε αθλοπαιδιές σε αθλήματα κατηγοριοποίησης σωματικού βάρους, σε αθλήματα που η εξωτερική εμφάνιση επηρεάζει τη βαθμολογία Κατάρτιση γευμάτων  πριν , κατά και  μετά τον αγώνα
Εργογόνα βοηθήματα και ο ρόλος τους στη μεγιστοποίηση της απόδοσης

Εργαστηριακές Ασκήσεις
Αναπνευστικό πηλίκο - Θερμιδικό ισοδύναμο οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα.
Μέτρηση βασικού μεταβολισμού και μεταβολισμού άσκησης.
Εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης αθλητών.
Αρχές σύνταξης  διαιτολογίου αθλητών.
Διατήρηση αγωνιστικού σωματικού βάρους.
Σχεδιασμός διαιτολογίου για αθλητές  και αθλήτριες , άρσης βαρών, body building. 
Σχεδιασμός διαιτολογίου για αθλητές  και αθλητριες  ποδοσφαίρου, μπάσκετ , βόλει, στίβου, μπαλέτου.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Στο μάθημα χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα μεθοδολογίας και θεωρίας διαλέξεων, με την ταυτόχρονη χρήση του λογισμικού PowerPoint. Το μάθημα περιλαμβάνει οπτικοακουστικά στοιχεία και φοιτητοκεντρικό σύστημα αντίληψης της μάθησης.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή άσκηση 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 58
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 180

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει τις γραπτές τελικές εξετάσεις θεωρίας (60%) και γραπτές τελικές εξετάσεις εργαστηρίου (40%)  Και οι δύο αξιολογήσεις θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Οι τελικές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομής ανάπτυξης.

Προϋπόθεση για την τελική εξέταση είναι η επιτυχής παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. Για την αναγνώριση του μαθήματος πρέπει οι φοιτητές να κατοχυρώσουν προβιβάσιμο βαθμό και στις τρεις επιμέρους βαθμολογίες. Οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Βιβλίο [17201]: Διατροφή για υγεία, άσκηση και αθλητισμό, Χασαπίδου Μαρία,Τσιλιγκίρογλου – Φαχαντίδου ‘Αννα
2. Βιβλίο [13256409]: Αθλητική διατροφή, Maughan Ronald J.,Burke Louise M
3. Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College ofSports Medicine: Nutrition and Athletic Performance, J Am Diet Assoc 2016.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. British Journal of Sports Medicine
2. Journal of Sport and Exercise psychology
3. Journal of physical activity and Health
4. Medicine and Science in Sports and Exercise
5. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports
6. Sports
7. Sports Medicine
8. Journal of the International Society of Sports Nutrition
9. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism
10. Journal of Exercise and Nutrition

Μετάβαση στο περιεχόμενο