ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος 277-190602
Εξάμηνο 6
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αιμιλία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αιμιλία

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Ομαδική εργασία
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διατροφική Εκπαίδευση: η σημασία της
Καθοριστικοί παράγοντες στην επιλογή τροφίμων και τις διατροφικές αλλαγές: οι επιπτώσεις αυτών στο αποτέλεσμα της διατροφικής αγωγής
Επισκόπηση της Διατροφικής Εκπαίδευσης με στόχο την αναζήτηση μεθόδων διευκόλυνσης κινήτρων, ικανότητας και υποστήριξης για αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς
Μέθοδοι αύξησης της ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης των κινήτρων για την ενδυνάμωση της αλλαγής διατροφικής συμπεριφοράς και ανάληψη σχετικής δράσης
Μέθοδοι διευκόλυνσης της ικανότητας αλλαγής συμπεριφοράς και ανάληψης δράσης
Περιβάλλον και αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς
Διερευνηση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων για τη διατροφική εκπαίδευση
Έρευνα και θεωρία στη δράση: πραγματοποιώντας διατροφική αγωγή στην πράξη

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle
Παρουσίαση ομαδικής εργασίας σε Power Point
Αναζήτηση βιβλιογραφίας στην παγκόσμια μηχανή αναζήτησης βιβλιογραφίας PubMed

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 90

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση (70%)
Συμμετοχή σε project προαγωγής διατροφικής αγωγής (30%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Διατροφική Αγωγή-Συνδέοντας την Έρευνα, τη Θεωρία και την Πρακτική
ISBN: 9789925563241. Επιμέλεια Αντώνιος Ζαμπέλας, Αιμιλία Βασιλοπούλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο