ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι

Κωδικός Μαθήματος 277-190504
Εξάμηνο 5
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα Μαθήματα ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) -
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) -

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 6 7

Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα έχει σα στόχο να προσφέρει γνώσεις για τη διαιτητική διαχείριση οξέων και χρόνιων νοσημάτων. Σκοπός είναι να μελετήσουν οι φοιτητές τον τρόπο παροχής διατροφικής φροντίδας ατόμων που πάσχουν από διάφορα νοσήματα, συνδυάζοντας τις γνώσεις που απέκτησαν από τη βιοχημεία, τη φυσιολογία και την παθοφυσιολογία και να εφαρμόσουν κατάλληλες διατροφικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Το μάθημα ενισχύει την:
• Αναγνώριση της σύνδεσης ανάμεσα στην πρόληψη και τη θεραπεία.
• Αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της ΔιαιτολογίαςΔιατροφής, μέσα από κλινικές εφαρμογές/μελέτες.
• Παροχή αναλυτικής και προηγμένης γνώσης του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της Διαιτολογίας – Διατροφής σχετικά με ειδικές ομάδες πληθυσμού που νοσούν ή που είναι σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν μέσα από τη διαδικασία της διατροφικής και διαιτολογικής φροντίδας και της θεραπευτικής διατροφής

Γενικές ικανότητες

• Εφαρμογή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας στο πλαίσιο διαχείρισης κλινικών περιστατικών.
• Λήψη αποφάσεων βασισμένων σε κλινικά ή/και βιβλιογραφικά δεδομένα.
• Επίλυση προβλημάτων με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαφόρων παρεμβάσεων.
• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων με κατάλληλους δείκτες και αναδιαμόρφωση των στόχων όποτε απαιτείται.
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Αυτόνομη εργασία.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος δίνει έμφαση στη διατροφική αξιολόγηση, διάγνωση, παρέμβαση και παρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από:
• παχυσαρκια
• υπέρταση
• σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ
• οστεοπόρωση
• υπερλιπιδαιμίες
• στεφανιαία νόσο
• μεταβολικό σύνδρομο
• υπερουριχαιμία
• αναιμίες
• χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
• κυστική ίνωση
• καρκίνο

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση προγράμματος παρουσιάσεων Power Point κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή άσκηση 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 75
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 210

Αξιολόγηση Φοιτητών

Οι φοιτητές κατοχυρώνουν το 40% του τελικού βαθμού από τις γραπτές επιδόσεις τους στη μελέτη των κλινικών περιστατικών, που πραγματοποιείται στo πλαίσιo του εργαστηρίου του μαθήματος. Για το υπόλοιπο 60% οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (θέματα ανάπτυξης ή/και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής απαντήσεων). Ο φοιτητής καλείται να απαντήσει σε θέματα σχετικά με την ύλη των παραδόσεων (30% της βαθμολογίας) και να περιγράψει το σχέδιο διατροφικής φροντίδας για μία κλινική περίπτωση (30% της βαθμολογίας).

Προϋπόθεση για την τελική εξέταση είναι η επιτυχής παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. Για την αναγνώριση του μαθήματος πρέπει οι φοιτητές να κατοχυρώσουν προβιβάσιμο βαθμό και στις τρεις επιμέρους βαθμολογίες. Οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Βιβλίο [13256445]: Εγχειρίδιο διατροφής, Biesalski Hans – Konrad,Grimm Peter
2. Βιβλίο [22769281]: Krause’s Κλινική Διατροφή, Mahan L.Kathleen, Escott-Stump Sylvia
3. Ζαμπέλας Α. Κλινικη Διατροφή-Διαιτολογία, τόμος Ι &ΙΙ, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2007.
4. Gibney MJ, Elia M, Ljunggvist O, Dowsett J. Κλινική Διατροφή. Εκδόσεις Παρισιάνου, 2010.
5. Fischbach F. Εγχειρίδιο Εργαστηριακών Εξετάσεων, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2005.
6. Καλφαρέτζος Φ. Αρχές Τεχνητής Διατροφής. Θεωρία & Πράξη, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2005.
7. Κοντογιάννη Μ, Γιαννακούλια Μ, Καράτζη ΚΑ, Φάππα Ε. Εγχειρίδιο Κλινικής Διατροφής. Αποθετήριο Κάλλιπος, 2015
8. Mahan K.L. & Escott-Stump S. Krause’s Κλινική Διατροφή. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα, 2014.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. American Journal of Clinical Nutrition, Clinical Nutrition, European Journal of Clinical Nutrition,
2. Lancet, New England Journal of Medicine, Circulation, Diabetes Care

Μετάβαση στο περιεχόμενο