ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Κωδικός Μαθήματος 277-190502
Εξάμηνο 5
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Σκοπός Μαθήματος

H ποιότητας ζωής είναι πολυδιάστατος όρος, που αναφέρεται στην αίσθηση ευημερίας και στην ικανοποίηση που αντλούν τα άτομα από το περιβάλλον τους, την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση, τις γενετικές προδιαθέσεις και γενικότερα τη δυναμική των επιμέρους προσωπικοτήτων, τη μη ύπαρξη ασθενειών. Συνδέεται, επίσης, με την ικανοποίηση που αντλείται σε σχέση με τις πολιτισμικές και κοινωνικές απαιτήσεις αναφορικά με την υλική ευημερία, την κοινωνική θέση και τη σωματική ευεξία. Η άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου. Τα οφέλη της άσκησης είναι πολλαπλά; στο μυϊκό, καρδιαγγειακό, αναπνευστικό σύστημα και στο μεταβολισμό, αλλά και στη ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου.

Σκοπός του μαθήματος είναι:

  • η απόκτηση γνώσεων για τους τρόπους με τους οποίους η άσκηση μπορεί να επηρεάσει και να καθορίσει την υγεία και την ποιότητα ζωής
  • η απόκτηση γνώσεων για τη σύνδεση της άσκησης με τη σωματική, συναισθηματική, πνευματική αλλά και ψυχική υγεία των ατόμων.
  • Η διατροφική υποστήριξη και η εξοικείωση με προγράμματα άσκησης για πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ώστε να είναι αποτελεσματικά και να οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

  • έχουν αποκτήσει δεξιότητες για τη διατροφική κάλυψη των πολυποίκιλων αναγκών όλων των ασκούμενων ανάλογα με το φύλο, την ηλικία αλλά και το επίπεδο υγείας τους.
  • είναι ικανοί να συστήσουν αλλαγές στον τρόπο ζωής που σχετίζονται με την πρόληψη ασθενειών και προάγουν την ευρωστία και την ευεξία.
  • εφοδιαστούν με γνώσεις μεθοδολογίας της έρευνας για το σχεδιασμό ερευνητικών πρωτοκόλλων σε θέματα διατροφής, άσκησης και υγείας.

Γενικές ικανότητες

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Λήψη αποφάσεων
3. Αυτόνομη εργασία
4. Ικανότητας διαχείρισης σχεδίων εργασίας (πρότζεκτ).
5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
6. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στους ορισμούς ποιότητα ζωής και ευεξία. Συνιστώσες της ποιότητας ζωής και της ευεξίας.
Υγεία, Ευρωστία και Ευεξία και υγιεινός τρόπος ζωής. Υγιεινή διατροφή και άσκηση ως τρόπος ζωής. Άσκηση ως τρόπος ζωής, Προσήλωση στην πυραμίδα της διατροφής και στην Πυραμίδα της άσκησης.
Οφέλη της διατροφής και της άσκησης στην υγεία. Ο μεταβολισμός της άσκησης. Θρεπτικά συστατικά και άσκηση. Κατάλληλα προγράμματα άσκησης για βελτίωση της σωματική σύστασης. Η άσκηση στον κύκλο ζωής, στην παιδική και εφηβική ηλικία. Η άσκηση στην ενήλικη και υπερήλικη ζωή.
Η άσκηση στην πρόληψη και καταπολέμηση διαφόρων καρδιομεταβολικών και χρόνιων παθήσεων.  Άσκηση και κάπνισμα. Άσκηση και ευφορία και χαλάρωση από το στρες. Άσκηση και αυτοεκτίμηση.
Άσκηση και εικόνα του σώματος. Ποιότητα ζωής, ευχαρίστηση και ψυχολογικά οφέλη από την άσκηση
Προγράμματα άσκησης, διατροφής και υγείας. Στρατηγικές παρέμβασης με συμπεριφορκή θεραπεία.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα μέσα μεθοδολογίας και θεωρίας διαλέξεων, μέσω χρήσης του λογισμικού PowerPoint το οποίο θα περιλαμβάνει οπτικοακουστικά στοιχεία, και φοιτητοκεντρικό σύστημα αντίληψης της μάθησης.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 39
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 120

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει την εργασία εξαμήνου (30%) και τις γραπτές τελικές εξετάσεις (70%). Και οι δύο αξιολογήσεις θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η εργασία εξαμήνου θα αφορά θέματα που άπτουν τον τομέα της άσκησης και ποιότητας ζωής. Τέλος οι τελικές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης ανάπτυξης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Βιβλίο [50656902]: Φυσιολογία της Άσκησης, Raven, Wasserman, Squires, Murray
2. Βιβλίο [68373291]: Διατροφή στην Άσκηση και τη Σωματική Δραστηριότητα,
McArdle William
3. Βιβλίο [68373289]: Φυσιολογία της άσκησης: Θεωρία και εφαρμογές ευρωστίας και απόδοσης, Powers Scott, Howley Edward
4. Βιβλίο [13256334]: Φυσιολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού, Wilmore J.,
Costill D.
5. Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance, J Am Diet Assoc 2016.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. British Journal of Sports Medicine
2. Journal of Sport and Exercise psychology
3. Journal of physical activity and Health
4. Medicine and Science in Sports and Exercise
5. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports
6. Sports
7. Sports Medicine
8. Journal of Nutrition & Food Sciences
9. Journal of Sport and Health Science
10. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpehs Journal of Physical Education Health and Sport

Μετάβαση στο περιεχόμενο