ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κωδικός Μαθήματος 277-190402
Εξάμηνο 4
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Άννα
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Άννα
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, Κωνσταντίνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 6 7

Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα έχει σαν στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την αξιολόγηση, τα εργαλεία (μέθοδοι) και τους δείκτες αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης του ασθενούς (βιοχημικούς και άλλους δείκτες διατροφικής κατάστασης) για την έγκαιρη αναγνώριση του διατροφικού κινδύνου και τη διαδικασία διατροφικής φροντίδας. Επίσης, στοχεύει στην παροχή γνώσεων στους φοιτητές για την εφαρμογή διατροφικών παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει αποκτήσει δεξιότητες για την αναγνώριση των ατόμων που βρίσκονται σε διατροφικό κίνδυνο και την αξιολόγηση της θρεπτικής τους κατάστασης, καθώς και για τον σχεδιασμό κατάλληλων διατροφικών παρεμβάσεων.

Γενικές ικανότητες

Εφαρμογή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διατροφική αξιολόγηση ασθενών με τη χρήση βιοχημικών, αιματολογικών, ανθρωπομετρικών, κλινικών και διατροφικών δεικτών.
Διερεύνηση κινδύνου υποθρεψίας και εξάσκηση στην ερμηνεία αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.
Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου. Εκτίμηση διατροφικών αναγκών και της θρεπτικής κατάστασης των ασθενών.
Σωματομετρικές μέθοδοι για εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης ασθενών. Μέθοδοι υπολογισμού ενεργειακών αναγκών σε ασθενείς καθώς και εκτίμηση ενεργειακών αναγκών σε υπερκαταβολικά νοσήματα.
Υπολογισμοί συντελεστή τραύματος νοσημάτων και εφαρμογή εξειδικευμένων τεστ αξιολόγησης (screening tests) σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες.
Εκπαίδευση με θρεπτική αξιολόγηση σε case studies Νοσοκομιακών Ασθενών.
Αλληλεπίδραση Διατροφής και Ασθένειας. Τροποποίηση μεταβολικών μοντέλων (στρες, σήψη, υπερκαταβολικές καταστάσεις). Αλληλεπίδραση Διατροφής και Φαρμάκων.
Θρεπτική Υποστήριξη. Εντερική και Παρεντερική Διατροφή. Διαιτητικά Διαλύματα. Ανοσοδιατροφή.
Θεραπευτικές δίαιτες.
Συμπληρώματα διατροφής.
Εισαγωγή στη διαδικασία διατροφικής φροντίδας. Σχεδιασμός κατάλληλων διαιτολογίων και τροποποιήσεις του συνηθισμένου σιτηρεσίου των ασθενών ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τους.
Εισαγωγή στην υποστήριξη θρέψης.
Εργαστήριο
Σωματομετρία σε Παθολογικές Καταστάσεις
Υπολογισμός αναγκών ενέργειας και θρεπτικών συστατικών σε Παθολογικές Καταστάσεις
Χρήση Screening Tests αξιολόγησης
Εκτίμηση Παραγόντων Κινδύνου Υποθρεψίας
Χρήση εντερικής και παρεντερικής διατροφής, εκτίμηση βιοχημικών και αιματολογικών εξετάσεων
Εφαρμογή των παραπάνω σε Case Studies παθολογικών καταστάσεων νοσηλευόμενων ασθενών

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση προγράμματος παρουσιάσεων PowerPoint κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 75
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 184

Αξιολόγηση Φοιτητών

Οι φοιτητές κατοχυρώνουν το 40% του τελικού βαθμού από τις γραπτές επιδόσεις τους στη μελέτη των κλινικών περιστατικών, που πραγματοποιείται στo πλαίσιo του εργαστηρίου του μαθήματος. Για το υπόλοιπο 60% οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (θέματα ανάπτυξης ή/και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής απαντήσεων).
Προϋπόθεση για την τελική εξέταση είναι η επιτυχής παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. Για την αναγνώριση του μαθήματος πρέπει οι φοιτητές να κατοχυρώσουν προβιβάσιμο βαθμό και στις τρεις επιμέρους βαθμολογίες

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Mahan K., Escott-Stump S. KRAUSE’S ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ). Εκδόσεις Λίτσας, 2014. ISBN: 9789603721956
2. Κοντογιάννη Μ, Γιαννακούλια Μ, Καράτζη Κ, Φάππα Ε. Εγχειρίδιο Κλινικής Διατροφής. Κάλλιπος, 2015. ISBN: 978-618-82124-1-1
3. Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη Θ. Πρακτικός οδηγός κλινικής διατροφής για διαιτολόγους. Παρισιάνου ΑΕ, 2017.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. American Journal of Clinical Nutrition, Clinical Nutrition, European Journal of Clinical Nutrition,
2. Lancet, New England Journal of Medicine, Circulation, Diabetes Care

Μετάβαση στο περιεχόμενο