ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ

Κωδικός Μαθήματος 277-190401
Εξάμηνο 4
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα παρέχει γνώσεις για τις αλληλεπιδράσεις της διατροφής κατά την περίοδο πριν τη σύλληψη, την υπογονιμότητα, την αναπαραγωγή, την κύηση και την παιδική ηλικία. Συγκεκριμένα, στο μάθημα αναλύεται η σημασία της διατροφής στη θεραπευτική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων πριν τη σύλληψη, η διατροφή στη θεραπεία της υπογονιμότητας αντρών και γυναικών (όταν αυτή σχετίζεται με διατροφικούς παράγοντες), η συμβολή της διατροφής για μία υγιή κύηση, ο μεταβολικός προγραμματισμός και η υπόθεση λιτών γονιδίων, η σημασία της περιγεννητικής διατροφής, η διατροφή ως θεραπεία για τις παθολογικές καταστάσεις της κύησης (παχυσαρκία, προεκλαμψία, σακχαρώδης διαβήτης κύησης), η συμβολή της διατροφής στο θηλασμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετιζόμενων με το θηλασμό, η ανάπτυξη του βρέφους έως την ενήλικη ζωή, τα διατροφικά προβλήματα σε κάθε στάδιο ζωής του βρέφους έως και την εφηβεία, οι διατροφικές απαιτήσεις, η αντιμετώπιση των συνηθισμένων προβλημάτων του παιδιού/εφήβου που σχετίζονται με τη διατροφή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• αντιλαμβάνεται τη φυσιολογία κύησης, θηλασμού και τα στάδια της ανάπτυξης των βρεφών έως την ενηλικίωση
• να αναγνωρίζει τα διατροφικά προβλήματα που σχετίζονται με την υπογονιμότητα, την αναπαραγωγή, την κύηση, και τα πρώτα 18 έτη ζωής
• να μπορεί να θεραπεύσει ή να προτείνει τεκμηριωμένες διατροφικές θεραπείες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή στην κύηση, το θηλασμό, τη βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία
• να υπολογίζει τις διατροφικές απαιτήσεις εγκύων γυναικών, γυναικών σε γαλουχία, βρεφών, παιδιών και εφήβων
• να εποπτεύει και να αξιολογεί την κατάσταση θρέψης εγκύων γυναικών, βρεφών, παιδιών και εφήβων
• να θέτει στόχους διατροφικής θεραπείας για έγκυες γυναίκες, θηλάζουσες, βρέφη, παιδιά και εφήβους
• να χρησιμοποιεί πλάνο διατροφικής φροντίδας αξιολογώντας τις παρεμβάσεις του/της
• να αναγνωρίζει τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που περιορίζουν τη διατροφή στην κύηση, το θηλασμό και την παιδική ηλικία
• να συνθέτει τα δεδομένα των ασθενών για να προτείνει ένα ανθρωποκεντρικό πλάνο φροντίδας
• να χρησιμοποιεί γνώσεις διατροφής για την πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων στην κύηση και την παιδική ηλικία

Γενικές ικανότητες

• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Κριτική αξιολόγηση βιβλιογραφίας/πληροφοριών
• Λήψη αποφάσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές αρχές διατροφής. Εισαγωγικά στοιχεία για τη διατροφή του ανθρώπου, θρεπτικά συστατικά και κατευθυντήριες οδηγίες.

Η διατροφή πριν τη σύλληψη. Γενικά στοιχεία, φυσιολογία αναπαραγωγής, διατροφή και γονιμότητα, αντισυλληπτικά και κατάσταση θρέψης, συνιστώμενη διατροφική πρόσληψη πριν τη σύλληψη.

Η διατροφή πριν τη σύλληψη: Διαταραχές και παρεμβάσεις. Προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο, Σωματικό βάρος και γονιμότητα, Ενεργειακό ισοζύγιο και γονιμότητα, Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, Φαινυλκετονουρία, Κοιλιοκάκη, Σακχαρώδης διαβήτης πριν την κύηση.

Η διατροφή κατά τη διάρκεια της κύησης. Εκβάσεις κύησης, Φυσιολογία κύησης, Αύξηση και ανάπτυξη εμβρύου, Πρόσληψη βάρους, Διατροφικές ανάγκες στην κύηση, Παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφική πρόσληψη, Υγιεινή διατροφή, Εκτίμηση διατροφικής κατάστασης, Άσκηση και έκβαση κύησης, Συνήθη προβλήματα υγείας.

Η διατροφή κατά την κύηση: διαταραχές και παρεμβάσεις. Παχυσαρκία και κύηση, Υπερτασικές διαταραχές κύησης, Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης, Πολύδυμες κυήσεις, HIV/AIDS στην κύηση, Διαταραχές λήψης τροφής, Διαταραχές Εμβρυικού Αλκοολικού Συνδρόμου, Διατροφή στην έφηβη έγκυο.

Η διατροφή κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Φυσιολογία γαλουχίας, σύνθεση γάλακτος, οφέλη θηλασμού, παροχή γάλακτος και απαιτήσεις βρέφους, Διαδικασία θηλασμού, Θηλάζον βρέφος, Διατροφή της μητέρας, Προαγωγή και υποστήριξη θηλασμού.

Η διατροφή κατά την γαλουχία: διαταραχές και παρεμβάσεις. Συνήθεις διαταραχές θηλασμού, Λήψη φαρμάκων από τη μητέρα, Θεραπεία με βότανα, Έκθεση στο αλκοόλ και σε εξαρτησιογόνες ουσίες, Νεογνικός και πυρηνικός ίκτερος, Θηλασμός σε πολύδυμα νεογνά, Βρεφικές αλλεργίες, Όψιμα-πρόωρα νεογνά, Ιατρικές αντενδείξεις θηλασμού.

Βρεφική διατροφή. Εκτίμηση υγείας νεογνού, βρεφική ανάπτυξη, θρεπτικές απαιτήσεις, Εκτίμηση σωματικής αύξησης, Σίτιση στην πρόωρη βρεφική ηλικία, Ανάπτυξη δεξιοτήτων σίτισης, Συνήθη διατροφικά προβλήματα και ζητήματα.

Βρεφική Διατροφή: διαταραχές και παρεμβάσεις. Βρέφη σε κίνδυνο, Βρέφη με ειδικές ανάγκες, Εξαιρετικά πρόωρη γέννηση και διατροφή, Βρέφη με συγγενής ανωμαλίες ή χρόνια νοσήματα, προβλήματα σίτισης.

Διατροφή νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας. Φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη, Βιολογική και νοητική ανάπτυξη, Θρεπτικές απαιτήσεις, Συνηθισμένα διατροφικά προβλήματα, Πρόληψη διαταραχών που σχετίζονται με τη διατροφή.

Διατροφή νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας: Διαταραχές και παρεμβάσεις. Παιδιά με ειδικές ανάγκες φροντίδας υγείας, Παθήσεις που σχετίζονται με τη διατροφή, Προβλήματα σίτισης, Αξιολόγηση σωματικής αύξησης.

Διατροφή στην παιδική και προεφηβική ηλικία. Φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη, Νοητική ανάπτυξη, Συνήθη διατροφικά προβλήματα, Πρόληψη διατροφικών διαταραχών, Διατροφικές συστάσεις, Ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά.

Διατροφή στην παιδική και προεφηβική ηλικία: Διαταραχές και παρεμβάσεις. Διατροφικές ανάγκες παιδιών με ειδικές ανάγκες φροντίδας, Αξιολόγηση σωματικής αύξησης, Διατροφικές συστάσεις, Δυσκολίες σίτισης, Διατροφικά συμπληρώματα και θεραπείες με βότανα.

Διατροφή στην εφηβεία: Φυσιολογική σωματική αύξηση και ανάπτυξη, Φυσιολογική ψυχοκινητική ανάπτυξη, Διατροφικές απαιτήσεις, Διατροφική αξιολόγηση.

Διατροφή στην εφηβεία:  Διαταραχές και παρεμβάσεις. Υπερβάλλον βάρος και παχυσαρκία, Κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής, Διαταραχές λήψης τροφής, Διατροφή σε έφηβους αθλητές, Ειδικοί διατροφικοί προβληματισμοί στην εφηβεία.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

• Πρόσωπο με πρόσωπο
• Στην αίθουσα διδασκαλίας
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
• Επίσκεψη σε νοσοκομείο

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Κλινικές Ασκήσεις (case study) 13
Συγγραφή εργασιών 13
Επίσκεψη σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου για κλινική εξέταση ασθενούς 6
Σύντομες δοκιμασίες μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης για εξάσκηση 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 20
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 120

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή πολλαπλής επιλογής.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Brown JE. Η διατροφή στον κύκλο ζωής. Εκδόσεις Λαγός, 5η έκδοση, Αθήνα, 2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο