ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κωδικός Μαθήματος 277-190308
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Προαιρετικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) -

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 0
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 0

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Μετάβαση στο περιεχόμενο