Τελετή Ορκωμοσίας 2022

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας:

Γνωστοποιείται ότι η τελετή ορκωμοσίας για τη λήψη πτυχίου των φοιτητών/τριών που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους κανόνες λήψης πτυχίου του προγράμματος σπουδών τους, και αιτήθηκαν για την λήψη πτυχίου έως τις 15/12/2021, θα διεξαχθεί διά ζώσης, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ, Σίνδος, τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΤΕ Διατροφής και Διαιτολογίας (παλαιό πρόγραμμα σπουδών):

Ομάδα Α: ΤΡΙΤΗ 10/5/2022, 17.00-19.00

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΠΕ Διατροφής και Διαιτολογίας (ενδιάμεσο Πρόγραμμα σπουδών):

 

Ομάδα Β: ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5/2022, 12.00-14.00

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΤΕ Αισθητικής και Κοσμητολογίας

 

Ομάδα Γ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/2022, 12.00-14.00 ή

Ομάδα Δ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/2022, 14.00-16.00

Δήλωση Ομάδας

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν στο σύνδεσμο (φόρμα) που ακολουθεί παρακάτω έως 8/4/2022 την ομάδα επιλογής τους για την φυσική παρουσία στην ορκωμοσία ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ θα παραστούν στην ορκωμοσία με φυσική παρουσία, θα πρέπει να επιλεχθεί η σχετική απάντηση στη φόρμα. Σε αυτή την περίπτωση, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση που θα δίνει αναλυτικές  οδηγίες για τον τρόπο λήψης των πιστοποιητικών, μετά την ημερομηνία ορκωμοσίας.

Υπεύθυνη δήλωση

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι – ανεξαρτήτως της διαδικασίας δήλωσης ομάδας – οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αρχείο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 που θα δημιουργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr σε μορφή PDF στην οποία θα δηλώνουν ότι:

================================
1. Γνωρίζω ότι η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα θα ακυρωθεί και δεν νομιμοποιούμαι να τη χρησιμοποιώ.
2. Επιθυμώ να δώσω […………………………….] *
3. Ο τόπος γέννησης μου είναι [………………] **
================================

* επιλέγετε από «όρκο θρησκευτικού τύπου» ή  «διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής μου»
**  όπως αυτός αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα

Η Υ.Δ. θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF (δημιουργείται αυτόματα από το gov.gr) και να συνοδεύει απαραίτητα τη δήλωση ομάδας βάσει των οδηγιών που ακολουθούν.

Σύνδεσμοι φόρμας

  • Σε περίπτωση που διαθέτετε λογαριασμό Google, μπορείτε να ολοκληρώσετε όλη τη διαδικασία (δήλωση ομάδας + υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) στην παρακάτω φόρμα
  • Σε περίπτωση που δε διαθέτετε λογαριασμό Google θα πρέπει:

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαδικασία ορκωμοσίας, συνιστούμε την συνεχή παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Τμήματος καθώς και του email σας.

Από τη Γραμματεία

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο